Sport i zdrowie

Finanse

  • Minimalna kwota: 120 000 zł
  • Opłata wstępna: 10 000 zł
  • Opłata bieżąca: 7,4% od obrotu netto
  • Opłata marketingowa: 1,9% od obrotu netto

Opis systemu

Polska należy do grupy rynków, na których wciąż brakuje silnych, o dobrze rozwiniętej sieci franczyzowej studio treningów EMS. Przeważającą część stanowią lokalnie działające studio umiejscowione z reguły na terenach osiedlowych. Mimo braku na rynku polskim jednej dużej marki, istnieje kilka sieci o dużym potencjale rozwojowym, mogącym stanowić za kila lat silnie rozwiniętą sieć klubów fitness. Wśród nich jest marka In.Time.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram